Brandik.cz

Tesařství

Tesařství je umění práce se dřevem a také vyřezávání ze dřeva. Cílem tesařství je upravit vlastnosti dřeva tak, aby vznikly užitečné předměty. Produktem tesařství bývá dřevěný nábytek, jako jsou stoly, židle a stoly, nebo rámy budov, provizorní mosty a obecně práce, které se vyznačují více svým objemem než jemností jejich dokončení.

Tesař je pak ten, jehož cílem je stavět dobře opracované kusy dřeva pro zdobení budov, jako jsou dveře, okna, obklady, dýhy atd.

Tesařství je název obchodu a dílny nebo místa, kde se pracuje se dřevem. Hlavním materiálem pro práci je dřevo, i když existuje také tesařství pracující s jinými materiály. Více o tesařství se dozvíte zde.

Truhlářství, nábytek a tesařina

5 Oct 2021

Pokud se poohlížíte po informacích o ručně vyráběném nábytku, který nepochází z velkovýroby, pak jste na našich stránkách správně. Máme pro vás informace o klasických řemeslech jako je tesařina a truhlařina, které jsou kromě své žádanosti také velmi zajímavé. Přečtěte si u nás více o tom, co tesařství obnáší.

Truhlařina je královna řemesel

28 Aug 2021

Vůně dřeva, robustní a odolný nábytek, který je vyrobený v české dílně a nemá žádné složité návody. K takovému nábytku vede truhlářská práce, která je velmi náročná, ale také krásná. Výsledkem snažení jsou nadčasové dřevěné kousky, které dělají radost po generace. Přečtěte si více o truhlářském umění na našem blogu.

TESAŘSTVÍ

27 May 2021

Tesařství se lidově přezdívá tesařina a jedná se o jedno z tradičních řemesel. Práci vykonává tesař. Jelikož často pracuje s velkými kusy dřeva a za pomocí těžkých ručních strojů, nejčastěji tesař pracuje pod širým nebem. Dělat tesaře zkrátka není úplně jednoduché, protože správný tesař získává dovednosti hlavně zkušenostmi.

Jaký je rozdíl mezi tesařstvím a truhlářstvím? Truhlář se na rozdíl od tesaře zabývá pouze výrobou nábytku, oken a dveří.

Něco z historie tesařství

Dříve byla situace taková, že každý majitel domu být sám sobě vlastním tesařem, protože trend byl takový, že si každý musel postavit dům zpravidla svépomocí. Později, když se profilovala řemesla a specializace povolání, vzniklo také řemeslo a profese tesaře. Díky zakládání cechů se stali tesaři již ve středověku nepostradatelnými, a to hlavně ve větších městech. Mnoho z nich také znalo i třeba tajné a zajímavé výrobní postupy, které si uchovávali jako svoje „know-how“.

Města byla ochotna zaplatit velké peníze šikovným tesařům, kteří svojí odborností přispěli ke stavbě prestižních budov i s třeba záludně tvarovanými střechami, jako například radnice, budovy sociálních služeb nebo také cechovní domy. Zkušený a ceněný tesař si své dovednosti a zkušenosti bedlivě střežil a nepředával je jen tak někomu, zpravidla se takové zkušenosti předávali z otce na syna, aby „know-how“ zůstalo v rodu. Na co si každý tesař dával velký pozor bylo to, aby nesdělil tyto informace tovaryšům, kteří pro něj pracovali, a proto rýsovací nákresy prováděl tesař zpravidla sám a bez přítomnosti tovaryšů.

Velký rozkvět tesařství nastal v Evropě, konkrétně pak ve střední Evropě, ve středověku. O vrchol tesařství se zasloužili francouzští tesaři na přelomu 19. a 20. století (okolo roku 1900), kteří jako mistři svého oboru přišli s klenutými dřevěnými střechami. Nelze ale opomenout, že tesařství se rozvíjelo také v maloměstech či na venkově, a to i na území dnešní České republiky. Krásnou ukázkou lidového tesařství je například Valašské muzeum v přírodě, které se nachází v Rožnově pod Radhoštěm.

Věděli jste, že…?

Tesařské řemeslo docela namáhavé z hlediska manuální zručnosti, i mistr tesař a jeho pomocníci (dříve tovaryši) musí zvedat a zdvihat často velmi těžké dřevěné trámy a stavební díly. Zatím totiž nebyly vynalezeny automaty, které by usnadnily manuální práci. Především z tohoto důvodu vykonávání toto řemeslné povolání především muži. Ve Spojených státech amerických bylo v roce 1999 celkem 98,5 % všech tesařů právě mužského pohlaví.

Kvalifikace tesaře

Proto, aby se tesař mohl stát kvalifikovaným tesařem, musí v České republice uchazeč projít středním vyučením (zpravidla v délce tří let). Poté, co uchazeč získá výuční list, stává se z něj tovaryš. Až do počátku minulého století tovaryši obvykle cestovali několik let po své rodné zemi i za její hranice, aby se naučili základní postupy, slohy, osvojili si práci jako takovou a získali potřebné dovednosti. Když se naučili všemu potřebnému, vraceli se domů a vytvářeli svou práci. Například v sousedním Německu tato tesařská tradice mladých tovaryšů stále existuje, i když v omezené míře, a obliba tesařství, jako tradičního řemesla stále roste a roste.

Po určitě době působení jako tovaryš, se tesař může v některých zemích (jako například Německo) ucházet o statut tesařského mistra. Tento náročný, zdlouhavý a finančně náročný proces vyžaduje k získání statutu hlavně rozsáhlé znalosti a dovednosti. V některých zemích je pro získání statutu také potřebné, aby sám tesařský mistr zaměstnával a vyučoval tesařské učně.

Milujete dřevo? Zkuste tesařství!

25 Apr 2021

Pokud milujete pevné a krásně tvarované, neopracované kmeny a baví vás sledovat, jak postupně získávají život pod rukama zkušených tesařů, na našem blogu si můžete přečíst o tesařině. Toto starobylé řemeslo je stále v kurzu a po těch, kteří jej ovládají je velká poptávka. Přečtěte si, co to obnáší být tesařem.